Mặt hiển thị MAG 5000/6000

Mặt hiển thị MAG 5000/6000

Kết nối và hiển thị cho  Sensor Mag5100/Mag3100/Mag1100.

 

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Mặt hiển thị MAG 5000/6000

Nguồn cấp: 11 … 30 V DC/ 11 … 24 V AC hoặc 115 … 230 V AC, 50/60 Hz

Có option truyền thông Modbus RTU/RS 485/ PROFIBUS/FOUNDATION/DeviceNet/Hart

Chuẩn đầu ra xung, và đầu ra: 0 … 20 mA  hoặc 4 … 20 mA

Kết nối gắn liền hoặc kéo dài với Sensor Mag5100/Mag3100/Mag1100.