Hiển thị một kết quả duy nhất

  • MICROMASTER 420

    Biến tần MICROMASTER 420 Dải công suất:  0.12 – 5,5  KW              1 /3AC  200 tới 240 V ± 10% 0.37 – 11 KW                 3 AC  380 tới 480 V  ± 10% Sản phẩm đang dừng sản xuất, sản phẩm mới thay thế:  SIANMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120
  • MICROMASTER 430

    Biến tần MICROMASTER 430  Dải công suất:  7,5  – 250 KW            3 AC  380 tới 480 V  ± 10% Sản phẩm đang dừng sản xuất, sản phẩm mới thay thế:  SINAMICS G120P
  • MICROMASTER 440

    Biến tần MM440  (Biến tần đa chức năng) Dải công suất:  0.12 – 45 KW             1/3 AC  200 tới 240 V ± 10% 0.37 – 200 KW           3 AC  380 tới 480 V  ± 10% Sản phẩm đang dừng sản xuất, sản phẩm mới thay thế:  SINAMICS G120C, SINAMICS G120