Sửa chữa căn chỉnh cơ khí thay Loadcell cho cân băng tải nhà máy Nhiệt Điện Sơn Động -TKV

Tháng 8 năm 2020 công ty Aseatec đã sửa chữa và bàn giao cho khách hàng công ty Nhiệt Điện Sơn Động – TKV bộ cân băng tải Siemens MMI-2 năng suất 320T/h cấp chính xác cấp 1. Do cân hoạt đông trong thời gian dài không còn độ ổn định, công ty Aseatec đã khảo sát đề ra phương án sửa chữa bao gồm căn chỉnh cơ khí, thay toàn bộ 04 loadcell cho bộ cân băng tải, cài đặt lại bộ chỉ thị BW500.

Sau khi sửa chữa công ty Aseatec đã phối hợp cùng Viện Đo Lường Việt Nam kiểm định, cấp giấy cho khách hàng.

Hiện tại sau khi sửa chữa, kiểm định bộ cân băng tải hoạt động ổn định, sai số so với cân đối chứng rất thấp, các lần cân đối chứng đều đạt trong phạm vi cho phép của cấp chính xác của cân.

Hình ảnh sửa chữa và kiểm định lại cân băng tải

Quá trình kiểm định cân sau khi đã sửa chữa bằng xích chuẩn.
Thiết bị được gián tem kiểm định của Viện Đo Lường Việt Nam.
Loadcell được các kỹ sư cửa Aseatec kiểm tra sửa chữa tại phòng thí nghiệm của công ty.
Loadcell nhập về đang được các kỹ sửa chuẩn bị đưa vào lắp đặt.