Load Cells

Load Cells bao gồm các loại Siwarex WL230/WL250/WL260/WL270/WL280

 

Liên hệ

Mô tả

SIEMENS cung cấp các loại loadcell với nhiều dải đo, hình dạng kích thước khác nhau tuỳ theo yêu cầu công nghệ của khách hàng.

bao gồm các dòng Siwarex WL230/WL250/WL260/WL270/WL280