Cân băng tải MMI

Hệ thống cân MMI bao gồm giường cân MSI, bộ chỉ thị BW500, sensor tốc độ RBSS( WS300)