Cân băng tải MMI

Hệ thống cân MMI bao gồm giường cân MSI, bộ chỉ thị BW500, sensor tốc độ RBSS( WS300)

 

 

Liên hệ

Mô tả

Hệ thống cân MMI bao gồm giường cân MSI, bộ chỉ thị BW500, sensor tốc độ RBSS( WS300)

ứng dụng trong công nghiệp: ngành than, quặng, xi măng, gạch ngói, chế biến gỗ.

Năng suất thiết kế đến 12000 Tấn/h, vận tốc băng đến 5m/s sai số thấp.

Đã có sẵn một số phê duyệt mẫu, có thể kiểm định và được dùng làm cân thương mại