Dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc khí thải ống khói lò nung xi măng Yên Bình

Dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc khí thải ống khói lò nung xi măng Yên Bình

  • Cung cấp: 01 hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục – CEMs

o Monitoring gas indicator: NOx (NO,NO2), CO, SO2, O2, bụi, lưu lượng, nhiệt độ.

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình
  • Hạng mục công việc:

o Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.

o Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn.

o Cung cấp và lắp đặt các thiết bị của hệ thống

o Đào tạo chuyển giao công nghệ.

o Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.

Thời gian thi công: 15/05/2019 đến 27/05/2019, đưa vào vận hành đầu tháng 03/06/2019

Để đảm bảo chất lượng không khí, sức khỏe của người dân xung quanh và các quy định môi trường của nhà nước, Nhà máy xi măng Yên Bình đã tiến hành lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải liên tục cho ống khói của lò nung, nhằm đảm bảo nồng độ các khí thải ra môi trường đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Hệ thống quan trắc khí thải liên tục do Cty ASEATEC lắp đặt sẽ đo đạc, ghi lại các thông số về chất lượng khí thải (O2, CO, NOx (NO và NO2), SO2, bụi, lưu lượng và nhiệt độ) một cách liên tục và hoàn toàn tự động.

Dữ liệu đo được sẽ được truyền về phòng Điều khiển trung tâm của nhà máy, đồng thời cũng truyền thẳng về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái bằng đường truyền internet đáp ứng đúng những yêu cầu của Bộ TNMT.

 

hệ thống quan trắc khí thải

 

Hệ thống bao gồm:

–          Thiết bị đo lưu lượng

–          Thiết bị nhiệt độ

–          Thiết bị đo bụi liên tục

–          Hệ thống làm sạch khí

–          Bộ phân tích khí: O2, CO, NOx (NO và NO2), SO2

–          Các bình khí chuẩn

–          Tủ điều khiển và Hệ thống truyền dữ liệu quan trắc Online lên Sở TN-MT

Một vài hình của dự án:

Lắp đặt tủ điều khiển tại trạm trực ống khói lò nung

 

Lắp đặt các thiết bịđo tại ống khói lò nung

 

Cài đặt, cấu hình các thông số cho thiết bị.

 

hệ thống quan trắc khí thải

 

Trung tâm kiểmđịnh kiểm tra độ chính xác của hệ thống

 

Bàn giao công nghệ và quy trình vận hành cho cán bộ, công nhân nhà máy

 

 

Giám sát các chỉ số chất lượngkhí thải trên WEB theo thời gian thực