Có thể cấp gió làm mát từ chu trình trong theo yêu cầu với tối đa bốn cửa cấp gió làm mát và tùy chọn sử dụng ống gió. Đối với chu trình ngoài, khí nóng được thải theo các hướng phía sau, trái, phải và tùy chọn lên trên. Điều này giúp lắp đặt máy trong phòng và đặt máy gần tường một cách thuận lợi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.