Át tô mát bảo vệ lưới điện MCCB

  • Dòng định mức từ 16A đến 1600 A
  • Thiết kế kiểu modul, điều chỉnh được, nhỏ gọn
  • Loại 1 Cực/ 2 Cực/ 3 Cực/ 4 Cực
  • Bảo vệ lưới điện – động cơ – máy phát – bộ khởi động. Các thiết bị đóng cắt
  • Nhiều cấp cắt dòng ngắn mạch để lựa chọn từ 15kA đến 100kA
  • Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60 947-2

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.