Burkert cung cấp các thiết bị phân tích chất lỏng: pH / ORP, Conductivity, Chlorine, Turbidity, Turbidity và thiết bị hiển thị đa kênh Multichannel Systems .

Thiết bị hiển thị đa kênh có thể kết nối tới tối đa 30 Sensor trong một büS system

Chi tiết các sản phẩm và mã đặt hàng:  Liquid Analysis

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.