Thiết bị đo nhiệt độ Burkert: bao gồm đo và hiển thị tại chỗ bằng Sensor nhiệt hoặc nguyên lý nhiệt điện trở
Chi tiết các sản phẩm và mã đặt hàng: Temperature

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.