Thiết bị đo mức Burkert sử dụng các nguyên lý: Radar, Guided Radar, Ultrasonic, Tuning Fork, Float.

Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu cao về môi trường làm việc: nhiệt độ đến 200’C, áp suất đến 40bar, sử dụng trong các môi trường có tính ăn mòn cao.

Với Ultrasonic: dải đo tới 30m.

Dễ dàng trong lắp đặt với nhiều tùy chọn kiểu kết nối khác nhau

Chi tiết các sản phẩm và mã đặt hàng: Level

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.