Thiết bị đo lưu lượng Burkert: ứng dụng nhiều phương thức đo khác nhau ( đo lưu lượng kiểu điện từ, đo lưu lượng kiểu chênh áp, đo lưu lượng bằng cảm ứng siêu âm bề mặt, đo lưu lượng kiểu cánh khuấy, Oval gear ) dành cho nhiều ứng dụng khác nhau:
– Đo kiểu cánh khuấy: dành cho các môi trường nước sạch. Kích thước tới DN400
– Đo kiểu Oval gear: dành cho các ứng dụng đặc sệt như dầu


– Đo kiểu cảm ứng siêu âm bề mặt: đặc biệt sử dụng trong ngành dược phẩm. Với độ chính xác cao, đảm bảo các tiêu chuẩn trong ngành y tế

– Đo kiểu Electromagnetic Flowmeter EMF: dành cho các ứng dụng nước thải. Kích thước tới DN 2000

Chi tiết các sản phẩm và mã đặt hàng: Flow

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.