ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Hệ thống thanh góp điện Rittal giúp lắp ráp tiết kiệm thời gian, các ứng dụng đa năng và tính môđun độc đáo là những tính năng có sức thuyết phục của hệ thống...

Các hệ thống làm lạnh tuần hoàn đảm bảo quá trình làm mát hiệu quả, tập trung và cung cấp chất tải lạnh (thường là nước). Ví dụ, mọi yêu cầu làm mát...

Quạt gắn phin lọc thích hợp để giải nhiệt với chi phí hợp lý. Điều kiện tiên quyết là không khí xung quanh phải khá sạch và có nhiệt độ thấp hơn nhiệt...

Thiết bị làm mát của Rittal đưa ra các giải pháp tổng thể. Rittal đưa ra các giải pháp làm mát cho những thiết bị điện tử nhạy cảm đặt trong tủ và vỏ máy...