ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Trong lĩnh vực truyền thông công nghiệp, IFM cung cấp đầy đủ các thành phần điều khiển nhà máy trong mạng AS-I như bộ điều khiển, gateway, mô đun I/O… ...