ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Siemens cung cấp nhiều kiểu cảm biến nhiệt độ (Nhiệt điện trở, Can nhiệt) với nhiều dải đo, nhiều kiểu lắp và tùy chọn loại vật liệu. ...

Thiết bị đo nhiệt độ SITRANS TF sử dụng cho nhiệt điện trỏ, can nhiệt kết nối điện kiểu 2 dây, điện áp một chiều lên tới 1,1 V, truyền thông Fieldbus Transmitter,...

Thiết bị đo nhiệt độ Transmitter hiển thị số LCD và dùng cho PT100, dùng chuẩn truyền thông WirelessHART V7.1 ...

Thiết bị đo SITRANS TH100 sử dụng cho PT100, kết nối điện kiểu 2 dây SITRANS TH200 sử dụng cho nhiệt điện trở, can nhiệt kết nối điện kiểu 2 dây; SITRANS TH300...