ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Thiết bị đo mức Siemens-Milltronics cung cấp nhiều dòng thiết bị đo mức điểm và đo mức liên tục dùng các nguyên lý siêu âm, Radar, điện dung, áp lực tĩnh......