ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Trong công nghệ an toàn những sản phẩm như cảm biến và Rơ le an toàn đã được phê duyệt có xác nhận lên đến mức độ an toàn cao nhất, chẳng hạn như loại...

Hệ thống RFID cho sản xuất và công nghệ sản xuất sử dụng băng tải cũng như xác định các phôi sản xuất và các sản phẩm. Bộ Photoelectric multicode reader đọc...

Trong lĩnh vực truyền thông công nghiệp, IFM cung cấp đầy đủ các thành phần điều khiển nhà máy trong mạng AS-I như bộ điều khiển, gateway, mô đun I/O… ...