Transmitter TH/TR

Các Transmitter TH100/TH200/TH300/TH320/TH400/TH420 – TR200/TR300/TR320/TR420  dùng chuyển đổi Can nhiệt sang tín hiệu điện 4-20mA

 

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Các dòng TH gá trong can nhiệt

SITRANS TH100 sử dụng cho PT100, đầu ra 4-20 mA

SITRANS TH200 sử dụng cho nhiệt điện trở, đầu ra 4-20 mA

SITRANS TH300 sử dụng cho nhiệt điện trở, đầu ra 4-20 mA, truyền thông HART

SITRANS TH400 sử dụng cho nhiệt điện trở, truyền thông Fieldbus Transmitter, PROFIBUS PA hoặc FOUNDATION Fieldbus.

Các dòng TR200/TR300/TR320/TR420 thiết kế lắp đặt trong tủ, gá lên thanh Rail 35mm.