Thiết bị đo mức liên tục theo nguyên lý RADAR

Thiết bị đo mức liên tục theo nguyên lý RADAR LR

bao gồm các dòng sản phẩm Radar Probe LR/ RL200/RL250/RL260/LR460/RL560

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Ứng dụng trong việc đo mức chất rắn, chất lỏng tại môi trường bụi bẩn, nhiệt độ cao

Dải đo đến 100m, Đầu ra 4-20mA

Có nhiều dòng sản phẩm cho từng ứng dụng:

Radar Probe LR/ RL200/RL250/RL260/LR460/RL560