Đo lưu lượng điện từ nguồn Pin Mag8000/8000CT

Thiết bị đo lưu lượng điện từ nguồn Pin Mag8000/Mag8000CT

Chỉ dùng trong đo đếm nước sạch, có kiểm định dùng trong mua bán nước thương mại.

 

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Ứng dụng trong đo đếm nước sạch

Bao gồm các thanh phần: Thân Sensor , transmitter và cáp kéo dài( loại compact không có cáp)

Kết nối kiểu mặt bích

Đường kính thân Sensor với Mag8000: DN 25 to DN 1200.

Đường kính thân Sensor với Mag8000CT: DN 50 to DN300

Lớp lót: và EPDM.

Điện cực:Hastelloy.

Nguồn cấp: Nguồn Pin trong đến 33Ah, thời gian sử dụng 4-6 năm.

Thân IP68/ mặt IP67

Cáp kéo dài: 5/10/20/30m

Đầu ra phát xung bao gồm xung thuận và xung nghịch, kết nối được các loại dataloger phổ biến hiện nay.