Thẻ nhớ cho hệ S7-1200/S7-1500

Thẻ nhớ cho hệ S7-1200/S7-1500

Bao gồm:4MB/12MB/24MB/256MB/2GB

 

Liên hệ

Mô tả

Thẻ nhớ cho hệ S7-1200/S7-1500 bao gồm các dòng 4MB/12MB/24MB/256MB/2GB