Thẻ nhớ cho CPU S7-300

Thẻ nhớ cho CPU S7-300

64KB/128KB/512KB/2M/4M/8M

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Thẻ nhớ cho hệ S7-300.

Bao gồm các dung lượng: 64KB/128KB/512KB/2M/4M/8M