SITRANS P DSIII & SITRANS P320/P420

SITRANS P DS III đã dừng sản xuất, P320/P420 là dòng sản phẩm mới phát triển để thay thế Sitrans P DS III có các tính năng tương đương Sitrans P DS III

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Là dòng sản phẩm cao cấp nhất trong các thiết bị đo áp suất SIEMENS, Sitrans P DS III và P320/P420 có thể sử dụng trong mọi ứng dụng công nghiệp từ đơn giản đến phức tạp nhất. Với dải đo từ 1 mbar đến 400 bar, chịu được áp suất làm việc lên tời 400 bar, vật liệu đa dạng đáp ứng cho các môi chất thông thường cũng như các môi chất có tính ăn mòn hóa học cao, có hiển thị số, khả năng hiệu chỉnh dải đo 100:1.