RAM Memory card cho CPU S7-400

RAM Memory card cho CPU S7-400, dung lượng 64KB: 6ES7952-0AF00-0AA0

Liên hệ

Mô tả

6ES7952-0AF00-0AA0

SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD
FOR S7-400, LONG VERSION,
64 KBYTES