Rack IPC

Rack PC là một dòng máy tính công nghiệp phù hợp với các hệ thống đòi hỏi phải có dự phòng, cấu hình mạnh mẽ và linh hoạt. Cây máy tính được thiết kế dạng nằm. Có 4 dòng chính là: IPC 347, IPC 547, IPC 647 và IPC 847. Quý khách hàng có thể download catalog theo link đính kèm để lựa chọn cho ứng dụng của mình loại Rack – PC phù hợp.

Liên hệ