Phụ kiện biến tần Sinamics V20

Danh mục:

Phụ kiên mởi rộng biến tần SINAMICS V20

 

Liên hệ

Mô tả

6SL3255-0VA00-4BA1 Màn hình  đưa ra mặt tủ (BOP)

6SL3255-0VA00-2AA1 Module cho V20 kết nối đến BOP

6SL3256-0VE00-6AA0 Module I/O mở rộng của V20 (dùng cho biến tần Sinamcis V20 400V)

6SL3255-0VA00-5AA0 Module kết nối biến tần bằng Wifi