Nguồn PS405/407

Nguồn PS405/407 dùng cho hệ S7-400

 

Liên hệ

Mô tả

Nguồn PS405/407 dùng cho hệ S7-400 bao gồm các loại đầu ra :4A/10A/20A