Nguồn PS307

Nguồn PS307 cấp cho hệ S7-300

Đầu vào 120/230VAC – đầu ra 24VDC/ 2A/5A/10A

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Nguồn cấp cho S7-300, PS-307, đầu vào 120/230VAC, đầu ra 24VDC/ 2A/5A/10A