Nguồn cho CPU S7-1500

Danh mục:

SIMATIC S7-1500, Nguồn cấp cho CPU:  PS 25/60W 120/AC 230 V DC

Mã đặt hàng:

6ES7505-0KA00-0AB0

6ES7505-0RA00-0AB0

 

 

Liên hệ

Mô tả

SIMATIC S7-1500, Nguồn cấp cho CPU:  PS 25/60W 120/AC 230 V DC