MICROMASTER 420

Danh mục:

Biến tần MICROMASTER 420

Dải công suất: 

0.12 – 5,5  KW              1 /3AC  200 tới 240 V ± 10%

0.37 – 11 KW                 3 AC  380 tới 480 V  ± 10%

Sản phẩm đang dừng sản xuất, sản phẩm mới thay thế:  SIANMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120

Liên hệ

Mô tả

Biến tần MM420 (Biến tần cho ứng dụng đơn giản)

Dải công suất: 

0.12 – 5,5 KW            1/3 AC  200 tới 240 V ± 10%

0.37 – 11 KW             3 AC  380 tới 480 V  ± 10%

 

Tính năng của biến tần Micromaster 420

Tần số đầu ra lớn nhất 650Hz

  • Chế độ điều khiển: V/f tuyến tính; V/f đa điểm; điều khiển dòng từ thông FFC
  • Hỗ trợ chức năng điều khiển PI
  • Đầu vào điều khiển: Có 3 đầu vào số ; 1 đầu vào tương tự 0-10V
  • Đầu ra : 1 đầu ra rơ le; 1 đầu ra tương tự 0-20mA
  • Các đầu vào / ra đa chức năng cho phép sử dụng linh hoạt
  • Tích hợp sẵn truyền thông RS485
  • Có bàn phím tách rời cho phép người dùng có thể sử dụng chung cho nhiều biến tần
  • Các module

Ứng dụng: Dùng cho các tải băng tải, bơm, quạt, máy đóng gói, máy trộn….

CÔNG SUẤT BIẾN TẦN KHÔNG CÓ BỘ LỌC BIẾN TẦN CÓ BỘ LỌC  (FILTER)

Điện áp 1/3 pha 200V – 240V 50Hz  +/- 10% (không bao gồm bàn phím BOP)

0.25 kW 6SE6420-2UC12-5AA1 6SE6420-2AB12-5AA1
0.37 kW 6SE6420-2UC13-7AA1 6SE6420-2AB13-7AA1
0.55 kW 6SE6420-2UC15-5AA1 6SE6420-2AB15-5AA1
0.75kW 6SE6420-2UC17-5AA1 6SE6420-2AB17-5AA1
1.1 kW 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6420-2AB21-1BA1
1.5 kW 6SE6420-2UC21-5BA1 6SE6420-2AB21-5BA1
2.2 kW 6SE6420-2UC22-2BA1 6SE6420-2AB22-2BA1
3 kW 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6420-2AB23-0CA1

Điện áp 3 pha 200V-240V 50Hz  +/- 10%(không bao gồm bàn phím BOP)

3 kW 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6420-2AC23-0CA1
4.0 kW 6SE6420-2UC24-0CA1 6SE6420-2AC24-0CA1
5.5 kW 6SE6420-2UC25-5CA1 6SE6420-2AC25-5CA1

Điện áp 3 pha 380V – 440V 50Hz  +/- 10% (không bao gồm màn hình BOP)

0.37 kW 6SE6420-2UD13-7AA1
0.55 kW 6SE6420-2UD15-5AA1
0.75kW 6SE6420-2UD17-5AA1
1.1 kW 6SE6420-2UD21-1AA1
1.5 kW 6SE6420-2UD21-5AA1
2.2 kW 6SE6420-2UD22-2BA1 6SE6420-2AD22-2BA1
3 kW 6SE6420-2UD23-0BA1 6SE6420-2AD23-0BA1
4.0 kW 6SE6420-2UD24-0BA1 6SE6420-2AD24-0BA1
5.5 kW 6SE6420-2UD25-5CA1 6SE6420-2AD25-5CA1
7.5 kW 6SE6420-2UD27-5CA1 6SE6420-2AD27-5CA1
11 kW 6SE6420-2UD31-1CA1 6SE6420-2AD31-1CA1