IM360/IM361/IM365

Module mở rộng rack cho S7-300: IM360/IM361/IM365

 

 

Liên hệ

Mô tả

Module mở rộng rack cho S7-300, IM365 bao gồm  IM-360 kết nối  với IM-361 với cáp kết nối 1m