Front connectors

Cầu đấu cho module mở rộng S7-300 bao gồm loại 20 chân và 40 chân

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Front connectors – cầu đấu cho module mở rộng S7-300  bao gồm loại 20 chân và 40 chân