Đo mức liên tục kiểu siêu âm

Đo mức liên tục kiểu siêu âm

dải đo 5m,6m,12m

Bao gồm các dòng LU150, LU180, Probe LU, LU240, The probe

 

Liên hệ

Mô tả

Thiết bị đo mức kiểu 2 dây theo nguyên lý siêu âm, ứng dụng trong đo mức, thể tích trong các bình hở hoặc bình chứa kín, dải đo lớn nhất: 12m, Tín hiệu ra 4- 20 mA, truyền thông HART, PROFIBUS PA

Bao gồm các dòng LU150, LU180, Probe LU, LU240, The probe