Đo mức kiểu áp lưc thủy tĩnh LH100 & LH300

Đo mức nguyên lý áp suất  LH100 & LH300

 

 

Liên hệ

Mô tả

LH100 & LH300 là thiết bị đo mức thủy tĩnh, ứng dụng trong đo mức của các bồn bể chứa hay các giếng với môi chất là nước hoặc chất lỏng ăn mòn. Kết nối điện kiểu 2 dây, tín hiệu ra 4 – 20 mA.