Đo mức điểm điện dung Pointek CLS

Đo mức điện dung Pointek  bao gồm các dòng sản phẩm CLS100/CLS200/CLS300, dùng cho đo mức dạng điểm.

 

 

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Ứng dụng trong việc đo mức điểm các bề mặt chất rắn, chất lỏng, bột nhão, bọt

Đầu ra dạng tiếp điểm

Bao gồm các dòng CLS100/CLS200/CLS300