Đo lưu lượng dạng cơ đầu ra 4-20mA FVA250

Đo lưu lượng FVA250 chỉ thị cơ khí, đầu ra 4-20mA, xung.

 

Liên hệ

Mô tả

Chỉ thị cơ khí, đầu ra tín hiệu điện 4-20mA, đầu ra xung.

Dùng trong công nghiêp

Đo lưu lượng nước, chất lỏng, chất khí.

Đường kính DN15-DN3100