Đo áp suất SITRANS P

Đo áp suất SITRANS P gồm các dòng sản phẩm P200, P210, P220 và P220.

Liên hệ

Mô tả

Dòng sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng thép  , giá thành cạnh tranh được sử dụng trong các ứng dụng đo áp suất tương đối hoặc tuyệt đối cho các môi chất khí, lỏng ăn mòn hoặc không ăn mòn. Kết nối điện kiểu 2 hoặc 3 dây, tín hiệu ra 4 – 20 mA. Gồm các dòng sản phẩm P200, P210, P220 và P220.