Đo áp suất SITRANS P Compact

Đo áp suất SITRANS P Compact

 

 

Liên hệ

Mô tả

Dòng sản phẩm được thiết kế để đáp ứng được các tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp nước giải khát và thực phẩm, y tế và công nghệ sinh học. SITRANS P Compact có vỏ bằng thép  , được sử dụng trong các ứng dụng đo áp suất tương đối, tuyệt đối cho các môi chất khí, lỏng. Kết nối điện kiểu 2 dây, tín hiệu ra 4 – 20 mA