CP1242-7 V2 GSM/GPRS 

Danh mục:

CP1242-7 V2 GSM/GPRS

Mã đặt hàng: 6GK7242-7KX31-0XE0

 

Liên hệ

Mô tả

Module truyền thông  CP1242-7 V2  kết nối  S7-1200 tới Mạng  GSM/GPRS