Comfort Panel

Danh mục: Từ khóa:

Comfort panel

Bao gồm các dòng: Comfort  KTP400/TP700/TP900/TP1200 /TP1500/TP1900/TP2200/ KP400/KP700/KP900/KP1200/KP1500

 

Liên hệ

Mô tả

Bao gồm các dòng:

HMI Comfort: KTP400/TP700/TP900/TP1200 /TP1500/TP1900/TP2200/ KP400/KP700/KP900/KP1200/KP1500

Cổng truyền thông PROFINET/PROFIBUS/MPI  kết nối được các Dòng PLC Siemens và hãng khác.