CM1241 RS422/485

Danh mục:

CM1241 RS422/485

Mã đặt hàng: 6ES7241-1CH32-0XB0

 

Liên hệ

Mô tả

Module truyền thông cho hệ S7-1200 CM1241 RS422/485