Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ bao gồm các dòng TS100/TS200/TS300/TS500 , điện trở nhiệt và cặp nhiệt độ.

 

 

Liên hệ

Mô tả

Siemens cung cấp nhiều kiểu cảm bíến nhiệt (Nhiệt điện trở, Can nhiệt) với nhiều dải đo, nhiều kiểu lắp và tùy chọn loại vật liệu.

Các dòng TS100/TS200/TS300/TS500.

Điện trở nhiệt.

Cặp nhiệt độ.