Bộ Nguồn

Danh mục:

Nguồn điều khiển 1 pha và 3 pha, đầu ra đến 40A, 24VDC.

Liên hệ

Mô tả

Nguồn Sitop Smart:

Miêu tả Mã đặt hàng
SITOP PSU100S 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A 6EP1332-2BA20
SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A 6EP1333-2BA20
SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A 6EP1334-2BA20
SITOP PSU100S 20 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/20 A 6EP1336-2BA10
SITOP PSU300S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: DC 24 V/10 A 6EP1434-2BA20
SITOP PSU300S 20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A 6EP1436-2BA10
SITOP PSU300S 40A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/40 A 6EP1437-2BA20

Nguồn Sitop Modular:

SITOP PSU8200 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A 6EP3333-8SB00-0AY0
SITOP PSU8200 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A 6EP3334-8SB00-0AY0
SITOP PSU8200 20 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC output: 24 V DC/20 A 6EP1336-3BA10
SITOP PSU8200 24 V/40 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/40 A 6EP3337-8SB00-0AY0
SITOP PSU8200 24 V/20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A 6EP3436-8SB00-0AY0
SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A 6EP3437-8SB00-0AY0