Bộ điều khiển mức & đầu đo mức kiểu siêu âm

Bộ điều khiển mức & đầu đo mức kiểu siêu âm

Bộ điều khiển bao gồm: Dòng LUT400, Multiranger 200 HMI, Multiranger 100/200, Hydroranger 200/200HMI

Các đầu đo: ST-H, Echomax XRS-5, Echomax XPS

 

 

Liên hệ

Mô tả

Ứng dụng trong việc đo mức nước, nước thải, điều khiển mức, điều khiển bơm, đo lưu lượng kênh hở( LUT400 series)

Bao gồm 2 thành phần: bộ điều khiển và đầu đo.

Dải đo: đến 30m với đầu đo Echomax XPS-30.

Đầu ra 4-20mA, đầu ra tiếp điểm.