Basic Panel

Danh mục:

Basic Panel bao gồm các HMI KTP400/KTP700/KTP900/KTP1200

 

 

 

Liên hệ

Mô tả

Basic Panel bao gồm các HMI KTP400/KTP700/KTP900/KTP1200

Cổng truyền thông PROFINET hoặc PROFIBUS kết nối được các Dòng PLC S7-1×00 và S7-300/400