ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Accessories S7 1500 bao gồm các sản phẩm ngoài CPU và Module như: Thẻ nhớ cho CPU, Rail cho S7-1500, Front connectors.... ...

CPU S7-1500 là dòng sản phẩm thích hợp cho các dự án tầm trung, mô đun hóa, điều khiển linh hoạt, nâng cấp hay mở rộng điều khiển dễ dàng.  ...

Module mở rộng  PLC S7 1500 bao gồm các module vào số (Digital Input), Module ra số (Digital Output), vào tương tự (Analog Input) dạng dòng, áp, RTD, TC, ra tương tự (Analog Output)...