ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Accessories S7 1200 bao gồm các sản phẩm ngoài CPU và Module như: Thẻ nhớ cho CPU, các màn hình được sản xuất dùng cho S7-1200 như: KTP basic mono, KTP basic color, KP… và...

CPU S7-1200 bao gồm các  dòng khác nhau: CPU-1211C, CPU-1212C, CPU-1214C, CPU-1215C và CPU-1217C. Được thiết kế dưới dạng compact, tích hợp sẵn các đầu vào số, đầu ra...

Module mở rộng  PLC S7 1200 bao gồm các module vào số (Digital Input), Module ra số (Digital Output), vào tương tự (Analog Input) dạng dòng, áp, RTD, TC, ra tương tự (Analog Output)...