ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Đo mức điểm kiểu điện dung: Đo mức cao thấp cho các vật liệu bột, chất lỏng, chất rắn dạng hạt hoặc vật liệu có độ nhớt cao, chứa trong các si lô,...

Đo mức kiểu theo kiểu thả vật nặng xuống sau đo thiết bị tự đo chiều dài cáp để tính toán mức của vật liệu, sử dụng cho các ứng dụng có hằng số điện...

Đo mức điểm kiểu cánh khuấy: báo mức cao hoặc thấp cho thùng chứa, si lô chứa vật liệu rắn: hạt, bột dạng viên, bột với số lượng lớn. ...

Đo mức kiểu radar kiểu dẫn sóng radar Flexar sử dụng đo các vật liệu: các loại bột, các loại chất rắn hạt thô hoặc mịn, chất lỏng, thực phẩm thậm chí...