ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Đo mức điểm theo nguyên lý phát hiện góc nghiêng của cảm biến. Thông thường cảm biến được treo trên bề mặt cần đo. Khi vật liệu dâng lên, đẩy cảm biến...

Đo mức kiểu rung PZD thường được ứng dụng cho những tank chứa chung nơi mà hay xảy ra sự thay đổi vật liệu chứa do không cần căn chỉnh lại khi thay đổi vật...

Đo mức kiểu màng đo áp suất BINATROL được sử dụng để đo mức sản phẩm cao, thấp và trung bình trong các thùng chứa nguyên liệu rắn. ...

Đo mức tiệm cận: PAC 30U và PDC 30 sử dụng nguyên lý sóng radio để phát hiện sự tác động của điện dung vật liệu như không khí, hạt nhựa hoặc bột nhằm phát...