ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Giao diện Người – Máy (HMI) là các màn hình cho phép người vận hành giao tiếp với thiết bị điều khiển thông qua hệ thống phím hoặc màn hình cảm ứng, giúp...